Ένα βλέμμα…

5 Ιανουαρίου, 2009

Newborn

Κάθε αλήθεια μέρος του νεογέννητου.

Αυτού που δεν ήταν.


Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές